VÝSTAVY

EVROPSKÁ KVĚTINOVÁ UNIE

Autorčiným záměrem bylo zprostředkovat více, než pouhou, i když jistě zajímavou, metodu konzervace rostlinného materiálu. Je jí blízká paralela člověka a květiny, ona zdánlivá křehkost obou, a přitom když se člověk či květina srazí s překážkou, opět po nějakém čase zamíří ke světlu. Květiny mohou být našimi velkými učitelkami, kvetou potichu. Je jejím skromným přáním, aby tato sbírka byla především oslavou krásy, a aby nesla poselství, že krása a věda jsou přítelkyně.

Evropská unie s přívlastkem, tedy „Evropská květinová unie“ je neoddiskutovatelně o tisíce let starší než ta bez přívlastku, přesto v tomto znění mohla vzniknout až v dnešní době, kdy je pro spoustu občanů Evropy téma EU velice aktuální. Martina není výjimka, a v našem případě ohledně názvu výstavy se jen natáhla po tom, co viselo ve vzduchu.

Cílem putovní výstavy „Evropská květinová unie“ je především potěšit Vás, kolemjdoucí, radostně vám připomenout krásu kolem nás. Potenciál výstavy však sahá dál. „Evropská květinová unie“ otevírá jiná témata a otázky než „jaterník podléška“. Dostáváme se znovu k paralele květin a lidí, k paralele rostlinných společenstev a národů. Jak to bude v Unii vypadat za 10, 100, 1000 let? Jak v té s přívlastkem, a jak v té bez přívlastku? Zachová se „druhová diverzita“ či převládnou „invazní druhy“? A co myslíte, kde je v tom všem právě naše místo :) ?

Výstava vznikla jako součást diplomové práce studijního oboru muzeologická biologie na Masarykově univerzitě v roce 2006. Autorkou je Martina Kamenská. Sbírku bude průběžně rozšiřovat.