Pracovní postup:

Proč?

Sběr rostlin

Do terénu vyrážím například s lodním vakem, prázdnými uzavíratelnými nádobami a zasypávacím práškem. Sbíráme rostliny mladé s čerstvými květy, kvůli barevné stálosti.

Sušení

Před vlastním litím je třeba rostlinu vysušit, neboť voda je polární rozpouštědlo, kdežto uhlíkatá pryskyřice rozpouštědlo nepolární. Špatné odvodnění by v bloku způsobilo zákal. Jak usušit rostlinu trojrozměrně? Obsypeme ji velíce jemným práškem (např. polymelhylmetakrylátem sodným). Ten vyplní všechny prostory a rostlina se při samovolném vysychání nemůže deformovat. Pro dužnatější rostliny je použitelná metoda vakuové sublimace -lyofilizace.

Příprava licích forem

Rozložitelné formy mohou být skleněné i slepené z tvrdého kartonu. Rozměry formy volíme podle velikosti rostliny s ohledem na budoucí ofrézování bloku. Slepenou formu je třeba opatřit separační vrstvou (např. kosmetickou vazelínou).

Vlastní lití

Jako licí médium se mi osvědčila norská polyesterová pryskyřice Polylite 32032-00. Při vytvrzování probíhá exotermická reakce, uvolňuje se velké množství tepla. Proto musíme lít po vrstvách cca 1,5 cm, jinak rostlinu spálíme. Vytvrzující katalyzátor tvoří 0,5 -1 z celku, vše je nutno řádně promíchat. Doba zpracovatelnosti je pří pokojové teplotě 30 minut. Do 2 hodin dojde k tvorbě pružného lepivého gelu, pak můžeme lít další vrstvu. Odlitý blok vytvrdne do konečné podoby do 48 hodin.

Konečná úprava

Vytvrzený odlitý blok vyjmutý z formy ofrézujeme do pravidelného hranolu. Pokračujeme broušením vodovými brusnými papíry od nejhrubší po nejjemnější zrnitost. Na závěr kvádr vyleštíme leštící pastou do dokonalého lesku a do doby prezentace ho pečlivě chráníme před poškrábáním.

Leták v PDF formátu